Правила користування сайтом

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила застосовуються в разі використання Користувачами вебсайту за посиланням: https://scard.kyivcity.gov.ua/, вони також містять і правила обробки персональних даних Користувачів.
Правила не врегульовують стосунки між КП ГІОЦ і Користувачами щодо умов та порядку продажу транспортних карток та надання послуг з поповнення транспортного ресурсу транспортних карток.
Правила є обов’язковими до виконання КП ГІОЦ та Користувачами. КП ГІОЦ залишає за собою право в будь-який час частково або повністю вносити зміни до Правил. Правила, їх нова редакція та відповідні зміни набувають чинності з моменту їх публікації на вебсайті за посиланням https://scard.kyivcity.gov.ua/.
Отримуючи доступ до вебсайту за посиланням https://scard.kyivcity.gov.ua/, Користувачі погоджуються виконувати Правила, що є чинними станом на момент отримання такого доступу. Якщо Користувачі відмовляються від виконання будь-якого з положень Правил, то КП ГІОЦ звертається до Користувачів з проханням надалі не користуватися вебсайтом.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Користувач – це будь-яка фізична або юридична особа, яка отримує доступ, переглядає або відвідує вебсайт із замовленням чи без замовлення Послуг
Використання Користувачами вебсайту– це будь-яке ознайомлення, завантаження чи використання будь-якими іншими способами матеріалів вебсайту, користування Послугами, які пропонуються та надаються Користувачам.
Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей, зібраних за допомогою вебсайтів про фізичну особу, які прямо чи опосередковано можуть ідентифікувати Користувачів.
Політика - правила користування (далі – Правила), які регулюють використання Користувачами вебсайту.
Матеріали – всі статичні та динамічні елементи, які розміщені на вебсайті, зокрема: вся інформація та тексти, зображення, аудіо- та відеофайли, бази даних, торговельні марки та логотипи, технічні та графічні рішення вебсайту.
Файли «cookies» – прості текстові файли, які надсилаються з вебсайтів на електронні пристрої Користувачів і зберігаються веббраузерами. Такі файли не ідентифікують Користувачів, але фіксують інформацію про їх дії в разі використання Користувачами вебсайту. Така інформація збирається з метою покращення роботи вебсайту та налагодження відповідних параметрів: відслідковування вподобань Користувачів, автозаповнення форм, адаптації послуг до встановлених вподобань Користувачів, збирання загальної статистичної інформації стосовно Використання Користувачами вебсайту.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБСАЙТУ
Мешканці міста мають право користуватися додатками вебсайту винятково з метою придбання транспортних карток та поповнення транспортного ресурсу цих карток. Будь-яке використання вебсайтів/мобільних додатків з будь-якою іншою метою незаконне.
Усі Користувачі вебсайту зобов’язані керуватися положеннями Правил та чинними положеннями законодавства, дотримуватися вимог цих документів; без дозволу КП ГІОЦ жодним чином не використовувати матеріали, які розміщені на вебсайті з комерційною або некомерційною метою, не здійснювати декомпіляції вебсайту, не вдаватися до дій із реверс-інжинірингу, не здійснювати розбору або спроб втручання у вихідний код вебсайту; не використовувати вебсайт з метою направлення будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію КП ГІОЦ або третіх осіб, а також небажаних повідомлень комерційного характеру («спам»); не використовувати програмне забезпечення для втручання або здійснення спроб втручання в роботу вебсайту.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами вебсайту, а також отримання Користувачами товарів та Послуг, КП ГІОЦ здійснює збір та обробку персональних даних Користувачів.
КП ГІОЦ виступає в якості власника та розпорядника персональних даних Користувачів у залежності від того, за яких обставин було зібрано такі дані. КП ГІОЦ не продає та не передає у платне користування персональні дані третім особам.
КП ГІОЦ не збирає і не здійснює обробку категорій персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних Користувачів («чутливі персональні дані»).
КП ГІОЦ зобов’язується забезпечити вжиття всіх доступних заходів захисту персональних даних Користувачів з врахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних (у тому числі положень GDPR у випадках, в яких це підлягає застосуванню) та особливості сфери діяльності КП ГІОЦ.
Надання Користувачами персональних даних необхідне для користування вебсайтом, а також для отримання послуг КП ГІОЦ, яке здійснює обробку кожної з категорій персональних даних протягом періоду, необхідного для виконання кожного з вищезазначених завдань, після чого персональні дані підлягають видаленню. У будь-якому випадку КП ГІОЦ має право зберігати персональні дані протягом періоду, який необхідний для виконання зобов’язань перед Користувачами щодо надання Послуг, а також для виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Недотримання Користувачами будь-якого положення Правил є порушенням і тягне за собою відповідальність, встановлену Правилами і правом, які застосовуються для процедури вирішення спорів і користування сайтом..